Идат избори

Идат избори и отново партийните програми стават любопитно четиво.
Тук ви предлагаме първите четири абзаца от преамбюла на програмата на Българската национално-радикална партия с председател д-р Иван Георгиев.
Програмата, във вид на брошура, се раздава безплатно по софийските улици. Откъсът от текста е възпроизведен тук без правописни и стилистични корекции.
Приятно четене. И приятно мислене!
Култура

Още от древността евреите се стремят да се наложат като господствуваща раса в света чрез юдеизма, като религия, и ционизма, като войнствуващ национализъм. След създаването на "Илюминати" от Адам Вайшоп през 1756 г., възникват различни организирани структури, ръководени от "Тайното братство", които трябва да осъществяват практически създаването на "нов световен ред" под еврейско ръководство. Това са разните масонски и Ротари-клубове, Билдербергите, Кръглата маса, Трилатералната комисия, Римския клуб, клуб "Череп и кости", за да се стигне до ООН, Европейския съюз, Световната банка за развитие, Европейската банка, Международния валутен фонд. Тези банки са в ръцете на основните кланове Ротшилд и Рокфелер, но като техни кланове действуват и банките на Морган, Дюпон, Вартбург и др. Ротшилд и Рокфелер лобират в Демократическата и Републиканската партия на САЩ и нито един президент не може да бъде излъчен без тяхното одобрение. Бюджетният резерв на САЩ е съставен от техни капитали. Именно САЩ са държавата, чрез която те смятат да осъществят мечтите си за световно господство. Поради това, с капиталите си те са я превърнали в най-мощната държава в икономическо и военно отношение.

Но само мощта на САЩ не е достатъчна за постигане на тяхната стратегическа цел. За да превърнат народите в колониални наемници и роби, е необходимо още да ликвидират националната им идентичност чрез унищожаване на историческата им памет, да сринат образователната им система, традициите, бита и културата им, да ги зомбират в роботи без имот и средства за съществуване, които да произвеждат блага за господарите на "новия световен ред". Целенасочено, неотклонно и поетапно това се осъществяваше под прикритието на примамливите политически програми на либерализма, демокрацията и комунизма. В името на либерализма бе унищожен цветът на френската нация по време на революцията от 1789 г. В името на комунизма бе унищожен елитът на Руската империя чрез революцията от 1917 г. А в демократичните страни богатствата бяха съсредоточени в ръцете на избрана олигархия от "Тайното братство", работеща за налагането на "новия световен ред". Тук трябва да поясним, че ние не сме против еврейския народ, а против ония му представители, които в негово име се мъчат да подтиснат другите народи.

Болшевизмът се оказа несполучлив опит на световното еврейство и неговите икономически магнати, да извлича максимални печалби от най-ниско платена работна ръка, тъй като лишени от собственост и свое производство, на хората бе отнет и материалният интерес. От вложените суровини се получаваше много брак, което разви икономически и стопански дефицит. Ето защо, чрез "перестройката" на Михаил Горбачов, женен за еврейката Раиса, през 1989 г. болшевизмът бе унищожен като икономическа, а оттам - и като политическа доктрина.

За съжаление, съдбата на България бе нерадостна. След освобождението си от турско робство тя води 5 войни за своето обединение, в което даде 157 хиляди убити и 864 хиляди осакатени българи. Но Европа, към която непрекъснато "се стремим", без да се съобразява с принципа на националностите и историческата правда, непрекъснато разкъсваше България, като живи късове от нейната свещена историческа територия, заедно с населението им, бяха оставяни в хищните лапи на ненаситните ни съседи. Въпреки това България беше цъфтяща градина и през 1939 г. се нареждаше на четвърто място в Европа по стандарт на живота и на първо място на Балканите по износ на месо и жито. През април 1941 г., с помощта на доблестното германско оръжие, България извърши своето национално обединение. Но уви - за кратко! През 1943 г. в Ялта, както и през 1989 г. в Малта, България бе поставена в съветската зона като съюзник на Германия. И на 9.IX.1944 г. България бе отново разпокъсана и 127 хиляди кв. км. от нейната територия, заедно с населението им, бяха хвърлени в пипалата на нейните врагове, които, като чужди поробители, пристъпиха жестоко и методично към унищожението на това население.