В Бистрица от 8 до 11 септември група предимно млади хора, които се занимават с издателски и/или разпространителски бизнес на културни издания, участваха в работния семинар "Маркетинг в книгоиздаването", проведен от полската фирма BMR (Book Marketing Research) от Краков. Семинарът е в рамките на проекта "Подкрепа на периодичните издания и книгоиздаването в България" на Центъра за изкуства "Сорос" - София, и Fund for Central and East European Book Projects - Amsterdam.
Павлина Никифорова (Издателство "Павлина Никифорова"), Бойка Мутафчиева (Издателство "ПИК", В. Търново), Василена Мирчева (Издателство "Прозорец"), Христо Марков (книжарница "Ирида", Ст. Загора), Владимир Зарев (Сп. "Съвременник"), Венета Генчева (Сп. "Европа 2001"), Марин Бодаков (Сп. "Български месечник"), Владимир Шумелов (Алманах "Света гора", В. Търново), Рая Иванова (Сп. "Нови книги"), Никола Вандов (В. "Култура"), Любомир Юруков (Сп. "Минало"), Константин Бандеров (Сп. "Ателие 16"), Анди Палиева (В. "Музика Viva"), Свилен Аршев (Сп. "Аудиториум"), Ралица Василева (Сп. "Родна реч"), Георги Господинов (В. "Литературен вестник"), Росица Зиновиева-Иванова (Сп. "Струма") вече знаят неща, които дотогава не са знаели. Може би след време наученото ще проличи.
Н.В.