Съгласие -
достойното оцеляване
Най-старият културен институт в Плевен - читалище "Съгласие", ще отбележи 130-годишнината от основаването си с празненства от 1 до 5 октомври.
Основано от учителя Нестор Марков през 1869 година и подпомогнато от родолюбиви плевенчани с 340 гроша за закупуване на вестници, списания, книги и инвентар, много скоро читалище "Съгласие" става естественият духовен център на града, обединяващ и до днес духовните стремления на различни поколения творци. Нека да отбележим, че още в 1910 година градската (читалищната) библиотека става член на Международния библиографски институт в Брюксел. И още нещо от историята на "Съгласие" - за периода от 1891 до 1941 година читалището е успяло да построи две модерни сгради с големи салони и технически оборудвани сцени, нещо непознато за подобни културни институти в страната. Освен многообразната художествена самодейност, през годините читалището подготвя и високо професионални творци и състави, някои от които, в продължение на десетилетия са емблема на духовния живот в Плевен и страната. Ярък пример е Северняшкият ансамбъл за народни песни и танци, тръгнал от читалището като малък битов колектив. Плевенската филхармония също е започнала като самодеен състав към читалището... Именно тук е поставено началото на драматичното изкуство, на оперетата и операта. В читалището е подредена и първата музейна сбирка, както и първата художествена галерия. Много поети и писатели са започнали своя творчески път от кръжока "Цветан Спасов".
Днес времето налага нови подходи в развитието и управлението на творческия живот в читалище "Съгласие", свързани с условията на пазарната икономика. Автоматизирането на библиотечните процеси и широкият достъп до Интернет са само част от модернизацията му. Ние посрещаме всеки празник с едно пожелание и го изпращаме с една надежда. Днес пожеланието ни е да оцелеем, а надеждата ни е, че със закалката на 130-годишното активно присъствие в живота на града ни, достойно ще влезем в XXI век.
Ивайло Атанасов
председател на читалище Съгласие