Между свободата и корена
Третата книга на Цвета Софрониева идва отдалече, за да свидетелства как поезията се ражда от корените. И става възможна в неспокойствието между желанието за свобода и силата на навиците. Независимо дали навикът се казва дом или тяло. Или жена. Ако знаех какво е "женска поезия", може би щях да нарека така тази книга. Във всеки случай тя е христоматийна по отношение на онези теми, които къснопатриархалното въображение би приписало на женската способност да прави поезия. Разпъната между кожата и духа. Кожата мисли в ласки, в желания да докосва и да бъде докосвана. Духът няма кожа, той е малко, мускулесто, силно телце, което пробива въздуха, за да излита нагоре: "летежът, посоката на свободата, шеметът да се стремя..." И така, докато
Кожата ми - бялата, гладката,
която обичаше мъжките пръсти...
се източи
в птичи грях.
Думата грях вече симптоматизира напрежението между старо и ново, борбата за раждането на "женска" поетика. Интересно е, че тази нагласа на разделение между свободата и корена, между кожата и духа упорито търпи развитие в протежение на цялата книга; това навярно има свое хронологическо обяснение - с годините, в които се ражда последователността на включените стихотворения. Във всеки случай последните седем-осем творби говорят за една достигната нова позиция, за успокоение на напрежението между минало и действителност, между навика и свободата, сякаш кожата е поела духа, поезията мисли себе си без напрежението на имплицитните антиномии, свободата прораства в корена, коренът кълни свобода...
Поезията на Цвета Софрониева е лирична, овладяна, с меки интонации, интимна, без да интимничи, и въпреки всичко - много българска. Тя вирее по границата между представата за "истинската" жена и носталгичните тенденции в постмодерната умора от малката революция на поетическия експеримент. Книгата увлича с вътрешното разнообразие на темите, прелъстява да бъде прочетена открай докрай. Да се надяваме, че немската версия ще й намери по-широк кръг от читатели.

Милена КироваДуми
с/у думи
Цвета Софрониева.
Затворена в светлина.
(Tzveta Sofronieva.
Gefangen im Licht).
Biblion Verlag.
Marburg an
der Lahn. 1999