Карл Густаф Юнг
Архетиповете
и колективното несъзнавано

Превод Лилия Атанасова,
Марина Бояджиева

Издателство ЕА Плевен, 1999
Цена 7,80 лева