Черната книга
на комунизма
Престъпления,
терор и репресии
Авторски колектив
Превод
Вяра Русева,
Лиляна Цанева,
Георги Цанков
ИК Прозорец
София, 1999
Цена 20 лева


Homo culturalis
Идеи в културологията
Том 3
Съставител Димитър Гинев
УИ Климент Охридски
София, 1998
Цена 13 лева


Света гора
Алманах за литература и изкуство
1998 - 1999
Издателство Слово
Велико Търново, 1999
Цена 5 лева


Тодор Колев
Варненското софиянче
от Шумен
Житие и страдание грешного Тодора
Записано от
Гергана Михайлова
Издателство Слънце
София, 1999
Цена 6 лева


Христо Калчев
Кървавият път на коприната
вулгарен роман
София, 1999
Цена 3 лева

Страница
Литературно списание
бр. 3, 1999
Пловдив
Цена 3 лева