Последните два модула от "Преграда. Дифракция - преминаване". Снимка Стефан АнтоновПроизведението "Преграда. Дифракция - преминаване" на арт група "7 + 1", една от най-качествените творби, показани на шестата годишна изложба на Центъра за изкуства "Сорос" във Варна (вж. брой 37 на "Култура"), бе преждевременно "премахната" на 14 септември по заповед на г-н Недялков, кмет на район "Одесос". Причината за "премахването" е, че организаторите са имали разрешение за нея от главния директор на дирекция "Архитектура и благоустройство" г-н Димов, но то е било устно и явно не е било съгласувано с другите общински власти.
"Хората не можели да минават" - ами точно това беше една от целите на произведението; "Децата се качвали и можели да паднат" - това се отнася за всяко природно и архитектурно явление наоколо; "Пожарната не можела да мине" - ако се наложи, тя с лекота би бутнала съоръжението; "Президентският кортеж нямало да може да мине" - тук наистина не мога да намеря прилични контрааргументи...
Така произведението, което мислех, че прави своеобразен народопсихологичен и културен "разрез" на обществото, наистина го направи - но на властите и на отношението им към съвременното изкуство.
Д.П.