Министерство
на културата
Министърът на културата Емма Москова е изпратила поздравителна телеграма до писателя класик Николай Хайтов по повод неговия
80-годишен юбилей, с която му пожелава здраве, успехи и нови произведения, които да оставят следа в българската култура.

Отдел "Анализи,
връзки с обществеността
и пресцентър"
Тел. 980-53-84

Бел. ред.
Трудно се прибавя и дума към тази лапидарност.
Но - Честито!