Сценарии за игрални филми ще се състезават в национален конкурс (част от международния "Хартли-Мерил" - Лос Анжелис), организиран от Националния филмов център и "Бояна филм" ЕАД. В него могат да участват само дебютанти. Сценариите трябва да са разработени по епизоди с диалог и да не са по-дълги от 60 машинописни страници. Ще бъдат присъдени следните награди: първа (1000 лв.), втора (600 лв.) и трета (400 лв.).
Победителят ще участва в международния конкурс за наградата "Хартли-Мерил" (преводът на сценария английски език е за сметка на организаторите).
Сценарии (2 екземпляра) и писмена справка за автора ще се приемат до 15 октомври 1999 г. в Националния филмов център (София 1000, бул. Дондуков" 2-А, тел. 87 51 35, 88 38 31).
К