Стипендии

Дом на науките за човека и обществото
с подкрепата на
Maison des sciences de l'homme (Paris)
Обявяват програма за стипендии за млади изследователи в областта на съвременна история и история на настоящето, социология, политическа антропология и културология в следните две категории:
1. За докторанти в завършващата фаза на дисертацията си.
2. За постдокторални изследвания на притежатели на докторска степен в посочените области и работещи в университет или Българската академия на науките.
Стипендиите са за срок от една академична година и са предназначени за изследователска работа в рамките на Дом на науките за човека и обществото.
Срокът за подаване на документите е 15 ноември 1999 г.
За справки
и за получаване
на формуляри
за кандидатстване:

София,
"Цариградско
шосе" 125,
бл. 1, ет. 5,
стая 511.

Приемни дни:
понеделник
и сряда
от 14 до 17 ч.

Тел/факс
70 53 76