Йордан Радичков
Автострадата
Издателство Факел
София, 1999
Цена 10 лева


Списание
Български месечник
Бр. 11, 1999


Ценка Иванова
Мариана Алексич
Сръбско-български
тематичен речник
Лексикон на междуезиковите
омоними и полисеми
Първо издание
Издателство ПИК
Велико Търново, 1999
Цена 10 лева


Елиас Канети
Тайното сърце
на часовника.
Записки 1973 - 1985

От немски
Пенка Ангелова
и Ана Димова
Издателство ПИК
Bibliotheca Austriaca
Велико Търново, 1999


Илзе Тилш
Завръщане при Катрин
разкази и стихотворения
От немски
Екатерина Клайн
Издателство ПИК
Bibliotheca Austriaca
Велико Търново, 1999


Архимандрит
Юстин Попович
Православието като
философия на живота
Превод
братството на манастира
Св. Георги-Зограф, Света гора
Издават Манастир
Св. Георги-Зограф,
Български художник,
Синодално издателство
на Българската
православна църква
Атон, 1999
Цена 6 лева


Пиер Микел
История на Франция
От френски
Вяра Любенова,
Галина Меламед,
Мария Чакърова
Издателство Кама
София, 1999
Цена 11 лева


Скот Фицджералд
Красиви и прокълнати
От английски
Силвиана Златева
ИК Нов Златорог
София, 1999
Цена 5,80 лева


Йорданка Ингилизова
Кинематографът в Бургас
1895 - 1944

Културно-исторически очерк
ИК Хера
Ямбол, 1999


Саймън Синг
Последната теорема
на Ферма
От английски
Иван Димовски
Издателство Атика
София, 1999
Цена 6 лева


Мариан Фредриксон
Дъщерите на Ханна
роман
От английски
Теодора Джебарова
и Антоанета Ковачка
Издателство Обсидиан
София, 1999
Цена 5 лева


Мари Дарийосек
Свинщини
роман
От френски
Красимир Мирчев
ИК Труд
София, 1999
Цена 2,90


Кейлъб Кар
Алиенистът
От английски
Любомир Николов
Издателство Обсидиан
София, 1999
Цена 6,50 лева