До 24 декември ще продължи приемът на ръкописи за Третия национален конкурс "Развитие" за непубликуван (нов) роман от български автор. Ще бъдат присъдени една Голяма награда (включваща откупка на авторските права) и една Специална награда (откупка на авторските права) за общо 2,5 милиона лева. Наградите и отпечатването на отличените творби ще бъдат осигурени от организаторите и спонсори на конкурса.
Ръкописите трябва да бъдат написани на български език, да са напечатани на машина или с компютърен принтер и да се представят от автора или негов пълномощник. Конкурсните работи няма да се връщат.
Адрес: София 1618, бул. "Братя Бъкстон" № 40; Корпорация "Развите" (за конкурса). Тел.:56 69 47; 56 69 84; 56 871/в.204.