Фестивалът Видеоархеология, чиито куратори са Живка Валявичарска, Илияна Недкова и Борис Костадинов, ще се състои от 1 до 10 октомври в София, а от 1 до 8 ноември ще бъде представен в Париж.
"Видеоархеология" включва прожекции на филми и видеоинсталации на участници от над 15 страни в Европа, Америка и Австралия. Целта на кураторите е за пръв път у нас да бъде проведен фестивал, който да дава представа за най-новите тенденции във видео- и мултимедийните изкуства, както и да популяризира тези авангардни за съвременното ни изкуство форми сред широката ни публика.
Концепцията на Видеоархеология е изграждане на бъдещия "археологически" образ на нашата съвременност, погледната през очите на художника, като акцентира върху емоционалната, интимната и неподлежаща на статистическа документация страна на съвременното общество, изправено пред прага на второто хилядолетие. Филмите са създадени така, че да бъдат "монетите" и "сечивата", които днешните жители биха оставили като наследство, и които ще бъдат обекти за изследване от бъдещите археолози. Какви открития биха направили учените след много години? Какво биха им разказали те за края на ХХ век?
Фестивалът ще се открие днес (1 октомври) от 14 ч. в Американския културен център. Прожекциите ще бъдат в периода 5 - 8 октомври: от 14 до 16 часа във Френския културен център, а от 17 до 19 часа - в Американския информационен център.
Видеоинсталации ще бъдат представени в АТА Център за съвременно изкуство (ул. "Христо Белчев" 25), Артцентър "Бохеми" (бул. "В. Левски" 55), ВВС център София (ул. "Княз Борис Първи" 67), Магазин на JVC (бул. "Витоша" 47), Американски информационен център (бул. "Витоша" 18).
Съпътстващата програма включва представяния и лекции на чуждестранни и български художници и куратори в Артцентър "Бохеми" (на 2 и 3 октомври) и във ВВС център София (на 9 и 10 октомври).

К