Културен коктейл

Факти, факти, факти
На "Славейков"


Оставка в Народния театър, Никола Вандов
Семиотична школа в Св.св. Кирик и Юлита, Марин Бодаков
Зелени патрули в музиката, Елена Драгостинова
Елмира Дърварова - години по-късно, Розмари Стателова
Първият брой на списание PS, Борислав Борисов
Новият сезон на Филхармонията, Румяна Апостолова
Иржи Менцел според Рашко Младенов и Бойко Богданов
Фестивалът Видеоархеология
Балкански фестивал на младия театър Съседни гласове
Международният куклен фестивал Златният делфин '99
Третият конкурс за нов роман Развитие
Дни на младата режисура - Ловеч '99