Върху относително малката географска територия на Холандия са разположени взаимно-поместващи се светове - на религиозни общности, на уникални с историко-културната си мисия и облик градове, на мултикултуралната пъстрота и диалогичност, на възхитителната фермерска цивилизационна активност, на сложно постиганото от човека равновесие между земя и вода. Развръщането на тези светове, раздиплянето им отваря огромни вътрешни пространства, превръща малката територия в безкрайна. Има страни, дарени с високи планини, с неописуемо разнообразен географски релеф. В Холандия сложността на пейзажа е цивилизационна; тук демократичното внимание към отделното, единичното, особеното е точно тази вътрешна безкрайност.
Една от големите особености на това извънмерно толерантно общество е, че то е пилъризирано, в него идентичността си голяма част от социално активните граждани придобиват и утвърждават чрез принадлежността си към силни и дори "сепаратистки" (пак по холандски) настроени групи. Отворено навън и навътре, холандското общество охранява своите тайни, не разкрива отведнъж интимната си същност за случайния наблюдател; стабилно пази традициите си, чийито символ е кралската институция.
За Холандия като територия на свободата говорят не само заслужената "репутация на Амстердам като столица на толерантността и либерализма" още от XVIII век, но и отказът например (включително в съпротива на общите усилия на чиновниците от ЕО) от стриктна регулация в областите на медиите и журналистическата етика. Холандските общественици преценяват, че опитите за подобно регулиране, създаване на норми, водят само до поява на контрол и зависимост.
Да не идеализираме Холандия, но да четем внимателно пейзажа й!
Михаил Неделчев
председател на УС на Дружество Гражданин