Румен Леонидов
Класически парчета
(избрано)
Издателска група Кауза, Живко Желев
1999
Цена 7000 лева

Холандски
политически пейзаж

Политически сборник
Издава Дружество "Гражданин"
София, 1999