На "Славейков"
Кирил Христов
Време и съвременници
ИК Парнас-96
София, 1999
Цена 9 лева (първа част),
11 лева (втора част)


Даме Груев
Спомени
Кореспонденция
Съставител
Цочо Билярски
ИК Парнас-96
София, 1999
Цена 10 лева


Константин Щъркелов
Животоописание
Съставители
Ива Бурилкова,
Цочо Билярски
ИК Парнас-96
София, 1999
Цена 10 лева


Марина Константинова
С отвързани очи
Стихотворения
ИК Сребърен лъв
София, 1999


Епикур
За щастието
От старогръцки
Христо Данов
Издателство Кибея
София, 1999
Цена 4 лева


Уилям Уортън
Франки Фърбо
От английски
Милко Христов
ИК Рата
София, 1998Кристиан Шарфетер
Обща психопатология
От немски
д-р Евелина Ламбрева,
Лилия Атанасова
Издателство ЕА
Плевен, 1999
Цена 9 лева


Норберт Елиас
Относно процеса
на цивилизация
Социогенетични и психогенетични изследвания
Том I
От немски
Мария Нейкова
Издателство Атика
София, 1999


Мария Тодорова
Балкани, балканизъм
Издава Фондация
Българска наука и култура
От английски
Павлина Йосифова-
Хаберле
София, 1999
Цена 11 лева


Списание Факел
Брой 4/1999
Издава Факел експрес
и Асоциация България-Русия
Цена 3 лева


Джон Фаулз
Грешницата
от Лайм Риджис

От английски
Мариана Екимова-
Мелнишка
Второ издание
Издателство Сампо
София, 1999
Цена 5,50 лева