Перипетиите
на Института
по социология
Двуетажната сграда на софийската улица "Московска" 13 е станала собственост на фондация "Д-р Никола Василиади". Областният управител на София е разпоредил в края на януари т.г. отнемането на държавния имот в полза на учредената през 1994 г. в Габрово фондация. В тази сграда, както е известно (най-вече покрай учредяването в нейното мазе на СДС преди почти десет години), се помещават Институтът по социология, Институтът по тракология и Кирило-Методиевият научен център - звена на Българската академия на науките (която получава този имот през 1981 г.) и Съюзът на филолозите българисти.
Забележителен е начинът, по който държавата се лишава от собствеността си върху сграда, която фактически е придобила още през 1907 г. Тогава по молба на Иван Евстатиев Гешов (универсален наследник на Евлоги Георгиев) Министерският съвет на Царство България приема като държавна собственост всички движими и недвижими вещи на фонд "Василиади". Фондът е учреден съгласно завещанието на д-р Никола Василиади - за създаване и поддържане на политехническото училище в Габрово. Изпълнители на това завещание са д-р Георги Атанасович и Евлоги Георгиев. Според сегашните стопани от БАН, приемайки управлението и поддържането на имотите на фонда, държавата обаче не е извършила акт на одържавяване. Тоест сградата на "Московска" 13 не е обект на Закона за възстановяване на собствеността върху одържавени недвижими имоти. На друго мнение е областният управител, който мотивира заповедта си с държавен акт за собственост от 1952 г., според който излизало, че сградата е одържавена.
Така според заповедта (протестирана от БАН пред Върховния административен съд преди четири месеца) сградата става собственост на габровската фондация, която всъщност не би могла да притежава каквито и да било права върху имота: не само защото се е появила 87 години след предаването му на държавата, но и понеже е нововъзникнало юридическо лице, учредено със самостоятелен дарителски акт. Областният управител на София пише до Върховния административен съд, че жалбата на БАН е недопустима, понеже заповедта му има само декларативно действие - "собствеността е възстановена по силата на самия закон".
В края на май т.г. габровската фондация е изпратила нотариална покана до председателя на БАН сградата да й бъде предадена. Ала в разговор с ръководството на Института по социология новите собственици проявили почти възрожденско великодушие и предложили на първо време да се задоволят с получаването на наем.
На пресконференцията, която даде по този повод ръководството на Института по социология, стана ясно, че БАН все още очаква отговор от Върховния административен съд.

Б.Б.