На "Славейков"
История на България
Том 8
България 1903-1918
Културно развитие 1878-1918
Издателство Гал-ико
София, 1999
Цена 80 лева


Георги Господинов
Естествен роман
Издателство "Корпорация Развитие" КДА
София, 1999
Цена 3,80 лева


Христо Фотев
Събрани съчинения в 3 тома
Том I
поезия
Издателство Казански
София, 1998
Цена 7 леваКратък японско-български
йероглифен речник
Първо издание
Съставител Борислав Арнаудов
Редактор Иван Клюнчев
Издателство Люк
София, 1999
Цена 19 лева


Христо Христов
Секретното дело за лагерите
ИК Иван Вазов
София, 1999
Цена 6,20 лева


Робърт Дал
За демокрацията
От английски Владимир Германов
Издателство Обсидиан
София, 1999
Цена 5 лева