Между "да" и "не"

С филма на Албена Михайлова-Бенджи "Two Meanings" започна последният ден от фестивала "Видеоархеология". В него живеещата в Базел българска художничка обръща гледната точка - не към емигранта като постоянен обект на любопитство, анализ и наблюдение, а към хората, останали в страната. Акцентът е поставен върху духовното емигрантство, като двете героини защитават противоположни гледни точки и оставят въпроса открит. По принцип идеята на Албена Михайлова е интересна и не само точно се вписа в рамките на видеоархеологията, но и подчерта характера на съвременното изкуство, опитващо се винаги да попадне в пресечната точка между две противоречия, без да се опитва да ги разреши. Както казва Томас Макивели "съвременното изкуство се крепи върху скептичния баланс между да и не" и именно той става белег на творчеството на много художници.
Румен Гашаров, Жълт труд
Друг тип археологическо изследване предлага Румен Гашаров в изложбата си в галерия "Райко Алексиев". Той винаги се е отличавал от плеядата твърде сериозни автори от неговото поколение с чувството си за хумор и с опита да създаде картина на времето, колажирайки характери и поведения - видими и скрити, демонстрирани и прикривани. В поп-артовски маниер в стил български фолк (заради любовта му към емблематични за българската субкултура вещи: бродирани ковьорчета, панаирджийски стрелбища, улични афиши и кичозни сувенири) той се рови в онези презряни пластове на естетическата шир-потреба, които моделират съзнанието на огромни маси от хора. В неговите картини иронично се противопоставят изискани живописни стойности и наивни кухненски бродерии, идилични пейзажи и прозаични женски тела, красиви лица и скрити зад очила бездуховни образи. Гашаров е един от малкото художници от генерацията на "тежката артилерия", които продължават да излъчват свежест.
Мариела Гемишева, ревю Out of Season (в търсене на новата женственост), Централи хали, София В последното си ревю "Out of Season (в търсене на новата женственост)" в Централните софийски хали Мариела Гемишева също прибягва до исторически реминисценции. Основна част от колекцията й е създадена в сътрудничество с Юрий Василев, чието дело са металните аксесоари. Асоциацията с девствените пояси е ясна толкова, колкото и иронията за тяхната ефективност, позволила на двамата художници да превърнат заниманията си в приятна интелектуална игра. Следите от миналото са загубили своята функционалност днес и това подчертава универсалността и излъчването на безвремие на дрехите (така както впрочем и сградата на Халите в дългите години бездействие има призрачно присъствие в пейзажа на града). Това всъщност беше най-атрактивната страна на колекцията, която може да се интерпретира и като друга гледна точка към проблема за археологията - независимо от конкретните разкрития, винаги има още един пласт, който не се поддава на обяснение и претворяване.
Мария Василева


Изкуство
на борда