Реклама експо тази година е от 13 до 17 октомври. За девети път и отново в Националния дворец на културата. Салонът на рекламата е своеобразна среща на творчеството и бизнеса. В него се представят еталони, които се състезават за голямата награда в конкурсната програма. Същевременно изложението на рекламата се стреми да осъществява делови срещи с цел да скъси пътя на общуване между печата, радиото и телевизията с ракламодателите и творците в областта на рекламата, между рекламните агенции и онези, които търсят услугите им. Един поглед назад, към съдбата на някои от участниците с най-голям престиж, доказва, че началото на тяхната дейност е съвпаднала с първото изложение. Тази година премиерно се представят над 50 фирми.
Нарастващото значение на мултимедиата и Интернет дава своето отражение върху програмата на рекламния форум. Към него за участие се присъединяват Международният форум за компютърни изкуства и Интернет-центъра на Българската стопанска камара с темите "Информационна система за реклама в България" и "Нови решения в областта на маркетинга и рекламата в Интернет.
Новостите в "Реклама-експо" тази година са: подготовката на "Златна книга на рекламата", новият пластичен образ на Голямата награда и наградите в отделните раздели. Интерес представлява и участието на Българското дружество за връзки с обществеността, чийто специален гост е професор Тони Мийхан, член на борда на директорите на Международната ПР-агенция. Темата на неговата лекция е "Пъблик рилейшънс на границата на две хилядолетия - кой и как практикува професията в Европа и по света?"

Е.Д.