Културен коктейл

Факти, факти, факти
На "Славейков"

Конгресът на СБП, Любен Русков
Българистиката на Джузепе Дел' Агата, Марин Бодаков
Балетен дар от кралица Беатрикс, Светлин Ивелинов
Новият експеримент на Сфумато, Ирина Илиева
Новият сезон в балета на Софийската опера, Маргарита Михайлова
Гостуването на Мицуйоши Оикава, Лилия Крачева
В очакване на трамвая, Екатерина Чамурлийска
За девети път Реклама експо
Дни на младата режисура - Ловеч '99