Почина Георги Ножаров.
Известният сценограф, започнал активната си дейност през 1952 г., е оформил редица постановки на Пернишкия, Видинския, Варненския, Пловдивския и други театри в страната. В Благоевград създава оригиналните решения на "Прикованият Прометей" - Есхил (1969), "Червено и кафяво" - Иван Радоев (1970), "Музика от Шатровец" - Константин Илиев (1974) и др. През 1978 г. става сценограф на Драматичен театър "София" и е автор на сценографията на "Човекоядката" - Иван Радоев (1979), "Първите" - П. Ю. Тодоров (1980), "Училище за сплетни" - Р. Шеридан (1981), и още редица изключителни постановки. Експериментаторски по своя дух, скандални за времето си, те са се превърнали в легенда, разказвана на следващите поколения. Неотменна част от тази епоха в българския театър са сценографските решения на Георги Ножаров. Поклон пред паметта му.
К