Чудесата
на европейската ефективност
Повечето българи смятат, че по принцип няма на какво да бъдат научени, защото всичко знаят. Поне нещата, които си струва да знаят. Това убеждение на селски отличници беше силно разколебано чрез продължителен допир с един педантичен норвежец - Тронд Далсвен - президент на ENSI (Energy Saving International AS) от Осло. Неговата задача беше трудна - да изучи две дузини българи с различна възраст, пол, занятие, професия и лични предпочитания на всички тънкости на енергийната ефективност. Като казвам всички, значи всички - измервания, анализ, проверки, пресмятане със и без сложна лихва, стратегия на убеждаване, европейски стандарти за енергоспестяване, бизнесплан, оценка на риска за инвестициите, управление на енергопотреблението. Пер Тронд беше неуморен, невъзмутим и непреклонен - един истински педагогически авторитет в очите на виделите какво ли не български специалисти. Есента донесе края на учебната година на първата група спецове по общинско енергийно планиране и писане на убедителни бизнеспланове, годни да вземат пари на заем и от най-предубедената банка. Тяхната задача е да обучат на свой ред отговорните лица в общините.
Курсът по енергийна ефективност беше организиран без грешка от ЕнЕфект. Както читателите на "Култура" вероятно помнят, архитект д-р Здравко Генчев беше един от локомотивите на обновлението в Съюза на архитектите. Това беше преди 10 години. Днес, като директор на ЕнЕфект (Център за енергийна ефективност в София) той осигури парите, проагитира общините (Габрово, Карлово, Стара Загора и Благоевград), на чиято територия се водиха семинарите, намери общ език с местните власти, енергопроизводителите, търговците, обитателите, факторите в местното самоуправление. Няколко програми на ЕнЕфект за реално енергоспестяване са в ход - жилища, училище, болница, енергопреносни мрежи, улично осветление - все неща, с каквито малко ведомства могат да се похвалят. Едновременно с това ЕнЕфект не монополизира и не крие своя опит - курсът за инструктори по енергийна ефективност е красноречиво доказателство.

П.П.