Културен коктейл

Честито! - Йордан Радичков на 70 г.

Факти, факти, факти

Шадраван и Absolut в сряда вечер, Диана Попова
Странни хора на Шишманов, Марин Бодаков
Клаус-Петер Хаан с Филхармонията, Пламен Петров
За изложбата Голо тяло с Филип Зидаров
13-а сесия за театрални субсидии
Чудесата на европейската ефективност

Електронна поща
По повод Реалности-привидности, Лазарин Лазаров