Журналистическа Култура
Виртуалната свобода
на свободната преса

Еми Барух

От 5 до 8 октомври в Истанбул се проведе международна конференция на тема "Разследващата журналистика в Централна и Югоизточна Европа и в бившите съветски републики", финансирана от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и Института на Световната банка. Такава конференция с участие на млади журналисти, които нямат богат професионален опит, се организира за първи път в региона. Между поканените лектори от България беше и Еми Барух, чийто текст, изнесен при откриването на конференцията, публикуваме.
Етичният въпросник
на списание Тиден

Обществото създава
етиката в медиите

Михал Ружичка

Списание Тиден е илюстровано седмично издание за политика и култура, списвано В Прага. Тези текстове излязоха в списанието преди една година.