Радио TV
Магазинността е формулата, по която са изчислени сутрешните блокове на различните български телевизии. Един принцип, преди всичко патент на радиото, който успешно сработва и на екрана. Разбира се, частните канали са по-фриволни в неговото прилагане - хороскопи, нумерологии и други разни екстравагантности намират широко място в програмните им схеми, докато националната телевизия е много повече сериозна и отговорна при правенето на своята сутрин. Блокът “Точно в 7” е съвкупност от политика, икономика и спорт, преливащ в култура “Точно в 9”; акцентът му е върху важните неща, не върху забавностите и “губи-времевостите”. В сутрешното си излъчване БНТ има съзнание за, така да се каже, своята мисия - да информира, и съвсем стриктно я следва. А разликата в темповете перфектно дублира сутрешното ежедневие на средния българин.
“Точно в 7” е блокът на бързането, на припряността, на винаги недостигащите минути, за да се тръгне навреме на работа. Задъханият ритъм повтаря напрегнатия бит на наемния работник/чиновник, който гони трамвая, сменя превозните средства, стресиран е от заядливия си началник. Той няма време да се вглежда в екрана, да се засяда пред телевизора, за него е важно повече да чуе, докато приготвя закуската или децата за училище, отколкото да види. Тъкмо на този принцип е направен и блокът: повторения на новините, бързи интервюта, предварителна информация... Предаването спокойно може да се слуша и “точно” към ухото е насочено неговото случване. То е като включеното радио в началото на работния ден, на “бързам, няма време”, на влизането във форма след трудното събуждане. Сутрешна гимнастика за напипване на ритъма.
“Точно в 9” успокоява топката. То се обръща към онези, които могат да си позволят повече да се излежават и тъкмо с тяхното бавно ставане съобразява и своето по-разтеглено, по-обстоятелствено, по-задържащо вниманието състояване. След 9 блокът не може единствено да се слуша, той се превръща в същинска телевизия, където погледът не само че е по-важен, но е и абсолютно необходим. Предаването вече е предназначено за по-свободните, по-неангажираните, по-ленивите. Затова и може да си позволи теми, не толкова съдбовни за ежедневието: изложби, танцова трупа, нова книга или филм. Дори и есктравагантности като някой от поредните издателски хитове с рецепти “как да преодолеем чувството на безпокойство”. “Точно в 9”, разбира се, пак информира, но новините са не тези на бита, а тези на развлечението. Телевизията е улегнала и влязла в своите си рамки, напускайки доброволно радио-територията. Но не преди да покаже, че задъханият ритъм може да бъде и визиуален, не само аудио-ефект.

Митко Новков