В рамките на Програмата на ООН за развитие (ПРООН) в Смолян се проведе тридневна среща на читалищни дейци от цялата страна, участвали с проекти, свързани с повишаване активността и развитието на гражданските общности в България. На обсъждане бяха поставени вече одобрени проекти, спечелили през месец август субсидия по програмата на ООН: читалищата “Наука” - Ловеч , ЛИК - Плевен, “Пробуда” - с. Плачковци , “Йордан Йовков” - Добрич ,”Обединение” - Кърджали, “Съзнание” - с. Брестовица, “Св. св. Кирил и Методий” - Силистра, и “Христо Ботев” - Смолян. Очаква се към програмата поетапно да се включват с проекти и други читалища, чиито представители бяха в Смолян: от Варна, Сливен, Хасково, Шумен, Видин, Търговище, Велинград, Благоевград, Велико Търново и още едно читалище от Смолян - “Орфееви гори”...
Срещу отпуснати средства - от 7 до 20 хиляди долара, читалищата са разработили проекти, чийто диапазон понякога далеч надхвърля традиционната дейност, с която сме свикнали да свързваме тези културни институти: отглеждане на гъби, пчеларство, лозарство, производство на картофи, стимулиране на местното предприемачество, изграждане на център за услуги и иновации, борба срещу дрогата, жените за равни права, народно-приложно творчество и изкуство...
Така те се надяват да навлязат в условията на пазарната икономика и чрез допълнителни (специфични) дейности да набират средства за реализиране на основните цели - духовно развитие на местната общност.
Участниците в срещата проведоха и дискусия за многообразните форми на взаимодействие между гражданските общности и общините. В критичен тон бе споменат и законът за културата, където читалищата не фигурират в “отделен ред”...
Лектори запознаха читалищните деятели с някои счетоводни аспекти при реализацията на проектите както и с произтичащите за читалищата данъчни и социално-осигурителни задължения. В последния ден с особен интерес бе приета нагледната лекция по обучение в Интернет, което все още е екзотика за повечето от читалищните дейци.

Любен Русков