Никола Георгиев
Пропасти и мостове
на междутекстовостта
Франц Кафка, Ярослав Хашек, Алеко Константинов, Иван Вазов

Пловдивско университетско издателство
Пловдив, 1999
Одобрено от МОН
Цена 3,80 леваИнститут за съвременно
изкуство - София

Изложба
място/интерес
Дъглас Гордън, Петер Коглер, Олег Кулик, Пипилоти Рист, Недко Солаков, Риркрит Тиравания, Ури Цайг
Куратор Яра Бубнова

27 октомври - 27 ноември 1999 г.
Национална галерия за чуждестранно изкуство