На "Славейков"
Йордан Радичков
Литературната орница

интервюта
Издателство Балкани
София, 1999
Цена 5 лева


Асен Сираков
Главната улица
Сюита за потърпевши
Издава Агенция Славчев
София, 1999
Цена 2 лева


Христо Стоянов
Рязаният поп
Марица
Пловдив, 1999
Цена 3 лева


Боян Биолчев
Отвъд мига
Второ издание
УИ Св. Климент Охридски
София, 1999
Цена 9,90 лева


Димитър Табаков
Хоризонтът на познанието
Българите през вековете
Издателство Y
София, 1999
Цена 5 лева


Николай Зенкович
Тайните на отминаващия век-2
От руски Иван Димитров
Издателство Мириам
София, 1999
Цена 6 лева


Хидо Хезеле
Вечерта и розата
стихове
От нидерландски
Багрелия Борисова
Издателство ПИК
Библиотека Белгия
Велико Търново, 1999


Джейн Смайли
Хиляда акра
роман
От английски
Матуша Бентова
Издателство Обсидиан
София, 1999
Цена 5,50 лева


Самърсет Моам
Госпожа Крадък
От английски
Милена Лилова
Издателство Прозорец
София, 1999
Цена 5,50 лева


Питър Браун
Светът на късната античност
(150-750 г. сл. Хр.)
От английски
Стоян Гяуров
Издателство
Наука и изкуство
София, 1999
Цена 9,50 лева