Журито на XXII фестивал на българското неигрално кино “Златен ритон” в състав: Анри Кулев (председател), Десислава Шишманова, Ингеборг Братоева, Ивайло Гюров и Панайот Денев присъди следните награди:

“Златен ритон” за документално кино:
“Като на кино” - продуцент БНТ, сценаристи Светла Христова и Юлий Стоянов, режисьор Юлий Стоянов, с участието на Ицко Финци, оператор Иван Цонев.
“Денят на разплатата” (“От Видовден до Рамбуйе” и “От Рамбуйе до Видовден”) - продуцент БНТ, автор Бойко Василев, оператор Хрисимир Данев.

“Златен ритон” за анимационна кино на филма “М” като Микеланджело” - продуцент, сценарист и режисьор Емил Милчев, оператор Илия Данчев.

Журито присъди 3 Специални награди:
“Излишните” - продуцент и режисьор Адела Пеева, сценаристи Адела Пеева и Светослав Овчаров, оператор Жоро Неделков;
“Бърза помощ” - продуцент БНТ, сценарист и режисьор Николай Волев, оператор Красимир Михайлов;
“Ако е рекъл Господ” - продуцент БНТ, сценарист и режисьор Станимир Трифонов, оператор Емил Христов.

Награда за дебют не се присъжда.

Награда на филмовата критика - “1934” за актуално отразяване на историята и кинематографичен артистизъм.

Награда за продуцентска дейност на Националния филмов център - на Асен Владимиров - “Профилм”, за професионалния му принос при създаването на стойностни документални филми.
Награда на Община Пловдив - “Спасените” - продуцент БНТ, автор Милена Милотинова, оператор Любомир Станоев.

Награда на Новотел “Пловдив” - на “1934” - продуцент БНТ и “Експрес медия - София”, сценарист Влади Киров, режисьор Костадин Бонев, оператор Константин Занков.
Наградата на Асоциация на недържавните ефирни телевизии (“АНЕТ”) - на “Раят с две лица” - сценарист и режисьор Владо Трифонов, оператор Николай Милев.


Журито на“Златен ритон” заяви следното, преди да раздаде наградите:
“Преди всичко искаме да обосновем решението си да присъдим две големи награди -два “Златни ритона” в раздела “Документално кино” като подчертаем, че не става дума за разделяне на наградата. С двете равностойни награди ние се стремим да бъдем адекватни на днешната ситуация в българското документално кино. От една страна да отдадем дължимото на авторите, които продължават да развиват артистичната документалистика, следвайки най-плодотворната традиция на националната кинематография. От друга страна е задължително да се съобразим с естествения процес на съществуването на документалното кино чрез електронните медии. От същите мотиви сме се ръководили и при определянето на специалните награди.
Тенденцията на разпространение на документалистиката от телевизионния екран е световно явление и нашата публика отдавна е приобщена към него. Българските автори разчитат именно на телевизионните канали като на най-заинтересовани и надеждни продуценти. Обвързването на документалното послание с телевизионната стилистика се отразява на вътрешно-жанровото развитие на документалното кино. Появяват се творби, създавани по горещите следи на събитията, образци за отговорността на авторите им пред фактите. Заедно с това тези филми надхвърлят информативната функция на репортажа и постигат художествено въздействие чрез синтеза на драматургичните и изобразителни възможности на екрана.
Поради тези причини ние предлагаме на организационния комитет на фестивала да последва нашия пример и да учреди за в бъдеще две Големи награди в раздела “Документално кино”: 1. “За артистично документално кино” и 2. “За разследваща документалистика”.
Освен тава предлагаме от наименованието на фестивала да отпадне безсмислената дума “неигрално”. Форумът да се нарича Кинофестивал “Златен ритон”, а жанровата му ориентация да се определя чрез статута му.”