Антонин Лим е роден през 1924 г. в Прага, през 60-те години ръководи “Литерарни новини”, седмичника на чехословашките интелектуалци. Той е преводачът на Жан-Пол Сартър на чешки. Един от активните участници в чешките събития от 1968 г., той напуска Прага през 1969 г. и чете лекции в различни страни. В Чехословакия издава книги с интервюта с чехословашки и световни интелектуалци, а извън страната редица книги с филмова тематика. През 1984 г. създава списание “Летр ентернасионал”, което след 1989 г. има и своята българска версия.