Културен коктейл

Факти, факти, факти
На "Славейков"

Думи с/у думи, Милена Кирова (книги)
Изкуство на борда, Мария Василева (пластични изкуства)
От въздуха подхванато, Вяра Ангелова (радио)
От пръв поглед, Борислав Колев (кино)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
40 години БНТ, Митко Новков

Уволнение в НФЦ, Геновева Димитрова
Гъливер на Ян Конефке, Марин Бодаков
Като на кино на Юлий Стоянов, Валентин Траянов
Тандемът Леон Даниел и Кирил Дончев, Наташа Колевска
Концерт на Радиооркестъра, Пламен Петров