На "Славейков"
Иван Кулеков
История на Болгаria
ИК 1+1
София, 1999
Цена 5 лева


Страшимир Димитров, Кръстьо Манчев
История на балканските народи
Том 2
Второ издание
Парадигма
София, 1999
Цена 10 лева


Боян Трайков
Превратът 10 ноември 1989
ИК Труд
София, 1999
Цена 3,90


Евгений Дайнов
Преходът 1989-1999
Вместо история
Планета 3
София, 1999
Цена 8 лева


Инна Пелева
Възраждания.
Българистични студии
Литературен вестник
София, 1999

Георги Друмев
Изкуството да бъдеш
опозиция
Народна култура
София, 1999
Цена 1,47 лева


Асен Марчевски
Италиански потайности
Записки на преводача
Четвърто издание
Буклет
София, 1999
Цена 6 лева


Надежда Манделщам
Спомени
От руски Борис Мисирков
Факел експрес
София, 1999
Цена 7 лева