Семинар “Набиране на средства” се проведе на 13 и 14 ноември т. г. в Бистрица. Той е част от програмата за подкрепа на периодичните издания за култура в България и се организира от Центъра за изкуства “Сорос” - София, и Fund for Central and East European Books Projects - Amsterdam. Лектор бе Роджър Маккан от Великобритания. Присъствалите 28 представители на издания, нека така да го кажем, със сходни проблеми можеха да научат как се търсят пари за техните издания, но главно как да заинтересуваш читателя от своето издание. Алексей Христов (“Демократически преглед”), Анди Палиева (“Музика Viva”), Боряна Драгоева (Издателство “Ctrl-Z”), Валери Начев (“Страница”), Ваня Стоянова (“Bulgarian Historical Review”), Венета Генчева (“Европа 2001”), Владимир Зарев (“Съвременник”), Георги Господинов (“Литературен вестник”), Даринка Станчева (“Нови книги”), Диана Стефанова (“Театър”), Димитър Вацов (“Критика и хуманизъм”), Ивайло Костов (“Религия и култура”), Йордан Атанасов (“Литературен глас”), Йордан Йорданов (“Артефакт” ООД), Константин Бандеров (“Ателие 16”), Константин Зарев (“Кратки страници”), Любомир Юруков (“Минало”), Марин Бодаков (“Български месечник”), Милена Евтимова (“Старобългаристика”), Мира Златарева (“Факел”), Никола Вандов (“Култура”), Павлина Никифорова (Издателство “Павлина Никифорова”), Пенка Ватова (“Мост”), Петя Александрова (“Летература”), Радост Николаева (“Кръг”), Розика Ботева (“P.S.”), Румен Спасов (“Аудиториум”) и Силвия Чолева (“Сезон”) едва ли преодоляха безрадостните си мисли - всеки за своето си издание, но поне можеха да разберат, че така повече не може да продължава. Така: съсредоточени толкова много в себе си и така недостатъчно в читателя; с незаинтересуваността си от разпространението; с непознаването на собствената аудитория и т. н. маркетоложки приумици, с които бъдещето ще ни сблъсква все по-неотвратимо. Особено ако се прибере чадърът “Сорос”...


Н. В.