Културен коктейл

Факти, факти, факти
На "Славейков"

Отворено писмо от училището за изящни изкуства
Киноскандалите: смях в залата, Мила Войникова
Киноскандалите: паника в залата, Геновева Димитрова
Първият фестивал Видеоархеология, Илина Коралова
Изложба на фотографа Димитър Дилков, Георги Лозанов
Концерт на Пангия Мюзик Форм, Наталия Илиева
Фестивалът Златният ключ, Цветославия Бахариева
Антипанорама на полското кино, Христо Тодоров
Изложба на Кирил Колев, Цветан С. Тодоров
Семинар за културните издания
Електронна поща:
За какво се сърдим на Запада, Лазарин Лазаров
До New York Times, Благовеста Дончева