Изборът на Култура

Дубравка Угрешич
Американски речник

Превод от хърватски Жела Георгиева
ИК Стигмати
София, 1999
Цена 5.50 лева