Цени на абонамента
за печатното издание
на вестник "Култура"

За България
За три месеца - 13 лева
За шест месеца - 25 лева
За една година - 45 лева

За чужбина
(ако абонирането стане в редакцията)
За три месеца - 40USD / 75DM
За шест месеца - 80USD / 150DM
За една година - 150USD / 280DM
(В цената са включени пощенските разходи: За Европа - обикновенна поща, за Америка - въздушна поща.
За абонатите в чужбина парите се превеждат в Брибанк - АД, банков код 88898882, сметка в щатски долари: 1100656102, сметка в германски марки: 1200656106).

Абонирането в България се извършва:
- в РП и всички клонове на “Български пощи” - каталожен № 389
- фирма “Артефакт” (тел./факс 73-61-73,
73-42-58, 73-92-96);
- фирма “Семир II” (тел. 980-72-46);
- и всички други разпространителски фирми.

Можете да се абонирате
и в редакцията на вестника
всеки работен ден от 14 до 18 часа.

Краен срок - 15 декември 1999 г.kultura@online.bg