Изложбата на Ани Бояджиева "Другата повърхност" в СГХГ провокира с актуалност и с оригинална артистична физиономия. Художничката по нетрадиционен начин съчетава в творчеството си основите на специалността "текстил" със съвременните визуални форми. Тя създава особен род пластични обекти, които синтезират особеностите на занаята и актуалната артистична чувствителност, и нямат аналог в българското изкуство.
Ани Бояджиева, изложба в СГХГВ обектите-картини на Ани Бояджиева утилитарни предмети (пликчета, клечки, сламки, мрежи, парцалчета) имат нов живот в многослойна тъкан, но запазват витражната си прозрачност и ефирност. Въздействието на "другата повърхност" идва от съпоставянето на компонентите. Работите са дълбоко обмислени, с особена лекота на изпълнението. Серията торсове блести с деликатната прозрачност и далечно имитира "плът от плат". Пликчетата се превръщат в класически абстрактни композиции, торсовете се правят от синтетика. Асоциациите се изграждат в неочаквани посоки, вместо да се затворят в понятия. Така с оригиналната си технология Ани Бояджиева достига до елементи на нова пластичност.
Татяна Янкова