До Главната редакторка
на вестник “Култура”

Уважаема госпожо Червенкова,
Разрешавам си да се обърна към Вас, тъй като смятам, че имам да съобщя на читателския кръг на Вашия вестник нещо, което не е без значение за културата на България.
Вече почти месец на посещение при нас в Радио 3* се намира една колежка от България - музиковедката Здравка Андреева. Тя е стипендиантка на фондацията “Долна Саксония”. Благодарение на договаряне между фондацията и ръководството на нашата радиостанция, както и благодарение на нейните отлични качества, г-жа Андреева получи възможността по изключение да специализира в Хамбург, а не в Долна Саксония. Още повече, че нашата радиостанция за култура и за класика е сравнима с програмата “Христо Ботев”, в която г-жа Андреева работи. При това установихме, че в “Христо Ботев” съществуват рубрики, които почти изцяло се покриват с някои наши поредици. Обмяната на опит и на идеи се оказа от двустранна полза.
В началото предполагахме, че г-жа Андреева само ще наблюдава нашата работа. Но веднага след пристигането си тя пое самостоятелно една 6-часова “Нощ на класиката”, а също и редица неделни “Ауфтактове”.
По предложение на г-жа Андреева във водения от мен сутрешен магазин “Увертюра” на 10 ноември - точно 10 години след отстраняването на комунистическия режим в България, аз излъчих рапсодията “Вардар” от Панчо Владигеров, придружена с пояснения.
Сега пристъпвам към моето най-значимо съобщение. Г-жа Андреева беше поканена да участва в различни рубрики със самостоятелни авторски материали за българска музика. Благодарение на това слушателите ни се срещнаха с музиката на композиторите Константин Илиев, Лазар Николов, Иван Спасов, Васил Казанджиев, Александър Текелиев, Емил Табаков, Георги Арнаудов и др. Запознаха се с изкуството на Софийската и на Пловдивската филхармония, на Детския радиохор и Големия симфоничен радиооркестър, на различни хорови формации; с имена на артисти като Добрин Петков, Георги Димитров и Милен Начев, Красимира Стоянова, Минчо Минчев и Димитър Пенков, със струнните квартети “Димов”, “Тилев” и др.
Много положително е от Балканите, и специално от България, до нас да достигат позитивни звуци и коментари.
Вън от това г-жа Андреева донесе със себе си редица компактдискове с български интерпретации и композиции, които още повече ще обогатят нашата иначе пребогата фонотека и ще бъдат на разположение за бъдещи излъчвания.
И една малка шега: доста колеги установяваха с изненада, че от България точно при нас е дошла колежка, чието презиме съдържа абревиатурата на нашата радиостанция - aNDReeva като NDR (NDR - Северногерманско радио). Една същинска посланичка на музикалната култура на България.
Сърдечни поздрави
Хендрик Хауболд,
редактор
в Главна редакция “Музика”
на Радио 3
на Северногерманското радио

Хамбург, 12 ноември 1999
*Радио 3 е класическата програма на Северногерманското радио със седалище в Хамбург. Тя се излъчва в сътрудничество с предавателя Свободен Берлин и с Източногерманското радио Бранденбург, поради което се приема освен в Северна Германия, също така в Берлин и в Бранденбург, сиреч в 6 провинции на Федералната република от около 400 000 слушатели.