Културен коктейл

Факти, факти, факти
Честито! - Димитър Тъпков на 70

СУ избра нов ректор, Амелия Личева
Сага за художествените училища, Ирина Илиева
Поети с китари в Харманли, Розмари Стателова
Ани Бояджиева в СГХГ, Татяна Димитрова
Каталогът на София-Еввропа, Весела Христова-Радоева
Бенефис на Димитър Иванов, Патриция Николова
Писмо от Радио 3 в Германия