Световен форум на кинодейците
(Бастия - 19 и 20 ноември 1999 г.)
Повечето от страните - членки на ОМС (Световна организация за търговия), се събраха, за да подкрепят създаването, производството и разпространението на аудиовизуални произведения.
На 30 ноември 1999 г. в Сиатъл ще се открие нов тур от преговори за международна търговия. Последният завърши през 1995 г. с подписа на споразуменията от Маракеш и създаването на Световната организация за търговия (ОМС).
Споразуменията от 1995 г. признаха това, което получи названието “културно изключение” за сектора на аудиовизуалното изкуство. Технически това означава отказ от поемане на ангажименти за либерализация върху аудиовизуалните услуги и изключване на клаузата за най-облагодетелствана нация в този сектор.
Новите преговори ще поставят за пореден път въпроса за статуса на аудиовизуалното изкуство в рамките на правилата, които ще управляват световната търговия през следващите години.
Подчиняването на кинематографичните и аудиовизуалните произведения или на всяка друга форма на културна изява, на стриктните правила на международната търговия, само би засилило процеса на превръщане на аудиовизуалните произведения в стока, което доста често означава обезличаване на съдържанието и ограничаване на избора. Така свободата на избор на гражданите рискува да бъде пренебрегната, а с това и едно от фундаменталните права на човека.
Културното многообразие е средството да бъде защитена тази свобода.


Декларация от Бастия

Няколко дни преди откриването на преговорите на ОМС организациите от областта на киното и на аудиовизуалното изкуство, събрани в Бастия (Корсика) потвърждават следните принципи:
* Моралното и наследствено право на автора е фундаментално право и е част от демократичните завоевания на народите. То поставя човека в центъра на творческия процес. Признаването на моралното и наследственото право е единствената юридическа форма, която гарантира целостта на произведението.
* Кинематографичните и аудиовизуалните произведения са част от културното наследство на човечеството и в никакъв случай не могат да бъдат приравнени до понятието стока.
* Единствено уважаването на културния плурализъм на народите и на свободата на избор на гражданите могат да обогатят световното културно наследство в името на респект към демокрацията.
* Отношенията между народите и между държавите трябва да съблюдават хартата на ООН и особено Универсалната декларация за правата на човека, както и споразуменията, които произтичат от подорганизациите на ООН.
Като следствие подписалите този апел изискват от своите правителства на преговорите на ОМС да разработят и защитят следните точки:
1. Да откажат подписването на споразумение, което да постави под заплаха принципа на моралното и наследственото право на автора, и да работят в името на уважение на моралното и наследствено право заедно с всички страни, взели участие в преговорите.
2. Да защитят придобивките от Маракеш, известни под името “културно изключение”, което означава, че кинематографичните и аудиовизуалните произведения не могат да бъдат възприемани като стоки, и особено клаузата “най-облагодетелствана нация” не може да бъде приложена към кинематографичните и аудиовизуалните произведения.
3. Да откажат да подпишат всяко споразумение, което би ограничило способността на държавите да регламентират и да подкрепят кинематографичните и аудиовизуалните индустрии.
4. Да се грижат за това ОМС да съблюдава хартата на ООН и всички международни споразумения, позволяващи на народите да защитават правата си на граждани.
Подписалите страни ще направят всичко възможно тези точки и тези принципи да бъдат представени ефективно по време на откриващите се преговори. От днес те взимат решение да посочат някои от тях, които да представят тези изисквания на преговорите в Сиатъл.
Гилдия на режисьорите от Нова Зеландия, Асоциация на режисьорите от Германия, Гилдия на режисьорите от Израел, Дружество на гръцките режисьори, Асамблея на кинорежисьорите от Испания, Режисьорска гилдия от Канада, Унгарско филмово и телевизионно дружество, Режисьорска гилдия на Великобритания, Асоциация на режисьорите и режисьорките от Канада, Асоциация от Дания, кинорежисьори от Аржентина, Словашка асоциация на кинорежисьорите, Национална асоциация на авторите в киното от Италия, Шведска асоциация, Швейцарска асоциация на режисьорите и режисьорките, Финландска асоциация, Съюз на българските филмови дейци, Белгийска асоциация на авторите на филми и от телевизията, Асоциация от Литва, Асоциация от Естония, Колеж на кинорежисьорите от Каталуния, Австралийска асоциация на кинорежисьорите, Дружество на кинорежисьорите от Франция.