На 26 и 27 ноември в Парк-хотел “Москва” се проведе заключителната среща от курса по програма ФАР за обучение по администрация и мениджмънт на изкуствата. Курсисти и гости слушаха беседите на Даан Бауенс (Белгия) на тема “Европейската културна политика след 2000 г.” (вече знам за културната политика на Европейската общност някои неща и те са ми някак по-ясни от нашата си културна политика) и на Онджей Храб (директор на театър “Арка”, Чехия) на тема “Източноевропейският опит” (изключително интересно и поучително по отношение възможността и продуктивността на радикалното обновление).
По време на срещата се основа “Сдружение на арт-мениджърите и културните администратори” (“САМКА”). Сдружението е доброволна, независима, неполитическа, неправителствена обществена организация с нестопанска цел, чийто членове са физически лица. На учредителното събрание 56-мата учредители (преминали ) избраха ръководните органи на Сдружението.
Управителен съвет:
Олимпия Николова - председател, Румен Захариев, Красимир Дечев, Юрий Вълковски, Милан Огнянов, Божидар Алексиев, Бистра Шукарова.
Контролен съвет:
Красимира Филипова - председател, Любомир Халачев и Дочка Кисьова.
Н. В.