Йордан Радичков -
все така актуален в Прага

За Българския културен и информационен център в Прага 70-годишнината на големия български писател и драматург Йордан Радичков бе чудесен повод да се припомни на нашата културна общественост активното му присъствие в чешкия театрален живот през последните десетилетия, както и приемането на съвременната българска литература в Чехия. За да отбележат този значим юбилей, на приятелска среща в Заседателната зала на Карловия университет се събраха литературни дейци, преводачи, художници, режисьори, сценографи, актьори, приятели и почитатели на самобитния творец, които споделиха мисли за неговото творчество и за своите вълнения при общуването си лично с него или с роденото изпод перото му.
В нашата страна авторът принадлежи към най-обичаните и най-превеждани съвременни български писатели. Славянската библиотека може да предложи на читателите си повечето от произведенията му - както в оригинал, така и в превод. На разположение са и научно-литературни публикации за Радичков.
През шейсетте и седемдесетте години пиесите на Радичков “Суматоха”, “Януари”, “Кошници”, “Лазарица” и “Опит за летене” успешно се играеха на най-добрите театрални сцени по цяла Чехия - в Прага, Бърно, Либерец, Пилзен, Ческе Будейовице и Оломоуц. Не можем да не посочим поне “Януари” в Националния театър (премиера 4.1.1975) с едни от най-обичаните и популярни тогава актьори - Ладислав Пешек, Франтишек Филиповски, Бохуш Захорски и Иржи Совак.
Театрите жънеха успехи по фестивали на съвременната драматургия именно с Радичков, откриваха с тях Дни на българската култура в Чехия. В репертоара на чешките драматурзи всъщност не присъстваше битовата тема в такъв художествен мащаб и затова всеки театър, който искаше да покаже живота на простолюдието, посягаше към Радичков. “Лазарица”, например, донесе голям успех и слава на актьора от бърненския театър “На Провазку” Павел Затлоукал, който се представи с нея и на фестивала за моноспектакли в гр. Хеб.
На 20.10.1999 в тържествената Заседателна зала на Народната библиотека в сътрудничество и по инициатива на Българския културен и информационен център в Прага при изключителен интерес се проведе литературна вечер, посветена на юбиляря, и бяха открити подготвените и експонирани от Славянската библиотека при Народната библиотека на Чешката република две изложби: “Радичков във фондовете на Славянската библиотека” и “Радичков на чешките театрални сцени”. Проявата бе водена от директора на БКИЦ в Прага Николай Балчев, а изложбата се откри от Ивана Сръбкова, сътрудник по българска литература в Славянската библиотека. Актьорът Мирослав Коваржик представи откъси от творби на Радичков, а за цялостното му творчество говори литературният историк и преводач на българска литература Дана Хронкова. Спомени от работата си върху произведения на Радичков сподели авторката на великолепни преводи на неговата проза и драматургия на чешки език Хана Райнерова, за познанството си с Радичков и за своите Радичкови спектакли говори и режисьорът Карел Кршиж, постановчик на “Суматоха” в гр. Либерец и в пражкия театър “Рококо”.
Това събитие е част от многобройните изяви, породени от сътрудничеството между Славянската библиотека и БКИЦ - Прага. През февруари т.г. беше организирана изложба и среща-разговор по случай 140 години от рождението на големия български филолог, литературен историк и библиограф Александър Теодоров-Балан, който е следвал в Карловия университет. Той е и първият чуждестранен студент, защитил тук титлата “Доктор по философия”, поддържал е творчески и дружески отношения с най-изтъкнатите слависти в Чехия. Очаква се през следващата година да бъде отбелязан юбилеят на българския поет и преводач на чешка поезия Вътьо Раковски. В сътрудничество с БКИЦ в Прага, Славянската библиотека започна да представя пред пражката публика и творби на български художници, работещи в Прага.
Прага
Ивана Сръбкова