Културен коктейл

Факти, факти, факти
На "Славейков"

Честито! - Юбилей на Дора Монова
По повод статията Елена Чаушеску не е мъртва
Гостуването на Есенската академия, Лили Крачева
Българо-австрийски Бетавил, Живка Валявичарска
Инго Маурер в София, Борис Костадинов
Йордан Радичков в Прага, Ивана Сръбкова
Изложба на Мина Дечева в галерия Братя Кадинови
Реформи в камерната музика
Новото Сдружение на артмениджърите
Световен форум на кинодейците