На "Славейков"
Стефан Гечев
Голготата на Варава
Пиеси
Захарий Стоянов
София, 1999


Борис Роканов
Стихове
Павлина Никифорова
София, 1999
Цена 3 лева


Оскар Уайлд
Густав Климт
Поредица
Избраници на музите
От английски
Александър Бояджиев
и Асен Тодоров
ИК Еквус Арт и
Полиграфически комбинат
Димитър Благоев

София, 1999
Цена 12 лева


Плътта на Дзен
Костите на Дзен
Класически дзенбудистки
и пред-дзенбудистки текстове
Съставител Пол Репс
Превод Крум Ацев
Кибеа
София, 1999
Цена 6 лева


Христо Данов
Английско-български
юридически речник
Първо издание
ИК Труд
Цена 24,90 лева