Македонска Култура
Задочен разговор
с Младен Сърбиновски

Поезия на иронията,
есе от Младен Сърбиновски
Разговори по време
на Стружките вечери
на поезията '99:


с Димитър Димитров

с Елизабета Шелева

с Богомил Гюзел