Тревога
в Националния дворец
на децата
Едва ли е необходимо да убеждаваме нашата културна общественост в огромната полезна дейност на Националния дворец на децата в София. Днес той е приютил 2600 млади хора от 6- до 18-годишна възраст в своите 50 разнородни кръжочни дейности и форми. Знаете всички, че тук има състави - гордост за националната ни култура, с дейност добре позната у нас и далеч зад пределите на границите ни. Оттук тръгна професионалната реализация на артистите: Ванча Дойчева, Камен Воденичаров, Андрей Калудов, Жоржета Чакърова; режисьорите: Явор Гърдев, Николай Априлов; певците: Орлин Горанов, Михаил Белчев, Венцислав Мартинов; композитора Стефан Димитров (възпитаник на хор “Бодра смяна”). Фолклорният ансамбъл “Изворче” даде народните певици: Лиляна Галевска, Димитринка Ганчовска, Светла Стоянова - преподавател в Софийския университет. Певци, танцьори и музиканти пълнят Държавния ансамбъл “Филип Кутев”, “Мистерия на българските гласове”, ансамбъл “Пирин”. И всичко това е само твърде малка част от художествения елит, израсъл под стрехата на тази могъща институция на културни кадри. Стотици са останалите, които за цял живот са приобщени към театъра, хоровото дело, фолклора и балета, художественото слово и модерните танци.
Убедени сме, че едва ли някога ще се върне времето, когато възпитаниците на Двореца на децата летуваха безплатно в почивната база в с. Кранево, получаваха закуски и билети за транспорта. Днес те плащат такси в различните кръжочни форми от 8 до 30 лева. И въпреки трудностите, успяхме и до днес да съхраним този инкубатор на таланти. Но ето че в проекта за наредби № 3, 4 и 5 на МОН вече не фигурира дейността на Националния дворец на децата. Указанията на Министерството на финансите да се преструктурират общинските детски комплекси, както и центровете за работа с деца в търговски дружества, са в цяла България. Това означава, че държавата вдига ръце от всички тези извънучебни форми.
Националният дворец на децата без известна държавна субсидия не би могъл да продължи своята дейност. От концертната дейност и внесените такси за обучение на децата не могат да се покрият дори само режийните разноски на хубавата сграда, която ни предоставиха след 1990 г. Как си представят нашите държавници, да изхвърлим на улицата 2600 деца, дошли доброволно със заложби и доказани качества? Нима може едно училище да направи хор на нивото на “Бодра смяна” или ансамбъл “Изворче”, който е първият в страната ни ансамбъл, създаден по структурата на “Филип Кутев”, такъв балет, школа за модерни танци, театър и т. н.? В момента пристигат протестни писма в Националния дворец на децата от: Пловдив, Шумен, Хасково, Кърджали, Видин, Силистра, Плевен, тревожни сигнали как да продължат своята извънкласна дейност с децата. Както в Двореца на децата, така и там работят ценни профилирани специалисти с доказани педагогически и творчески качества. Толкова ли е трудно да се разбере, че тази дейност не е по силите (творчески, финансови и материално-битови) на нашето училище?
Разтревожени сме: родители, деца и ръководители търсим обществена подкрепа!
30.11.1999 г., София
Ст. н. с. д-р Михаил Букурещлиев