На 23 ноември в Министерството на културата се състоя заседание на Националния съвет по читалищно дело. В краткото си встъпление министър Емма Москова припомни значението на читалищата в националния културен живот и призова: “Нека да поддържаме авторитета на читалищата!”
Участниците в срещата приеха статута на предстоящия VIII национален събор на българското народно творчество - Копривщица '2000, представен от проф. Кирил Стефанов, и утвърдиха дните за провеждането на събора: 11, 12 и 13 август 2000 година.
В събора ще могат да се изявят певци, свирачи, танцьори, разказвачи на народни предания, инструментални, певчески, танцови групи и състави за народни обичаи, които изпълняват български традиционен фолклор. Очакват се и българи от Бесарабия, Банат, Таврия и Западните покрайнини.
Преди провеждането на Копривщица '2000 ще се организират общински и регионални събори, на които специалисти ще одобряват съставите за събора.
Участниците в заседанието одобриха и състава на организационния комитет на събора, който бе представен от заместник-министър Мария Русинова.
Председателят на Съюза на народните читалища Гиньо Ганев, по заръка на изпълнителното бюро, постави за обсъждане пред Националния съвет конкретни предложения, свързани с изпълнението на Закона за народните читалища: да се подготви примерен статут за откриване на читалищни филиали съгласно чл. 8 (3) от закона; годишната субсидия за читалищата да се отдели в самостоятелен ред в местните бюджети; в правилата за устройството и работата на Националния фонд “Култура” да се предвидят изрични текстове за читалищата...


Любен Русков