Културен коктейл

Факти, факти, факти
Честито! - Юбилей на Леонтина Ардити

Най-сетне старобългарски речник, Георги Тодоров
Сборник за Югоизточна Европа, Александър Андреев
Литературен преглед на Сдружението, Амелия Личева
Тревога за Двореца на децата, Михаил Букурещлиев
Стихове на Борис Роканов, Никола Вандов
Министерско заседание за читалищата, Любен Русков
Седмица на американската музика, Пламен Петров
Сефарадски песни, Румяна Каракостова
Втори конкурс за държавни театрални субсидии
Дни на студентската и университетската книга
Италиански културни седмици
Бал на Ах, тези муцуни